Acerca de

sorgegrupp ikon (15 x 5 cm).png

Har du mist någon närstående och bär på sorg? 

Vi hjälper dig att bearbeta den och bära den tillsammans. 

Det är få saker som kan ge en sådan känsla av ensamhet som när någon som står oss nära dör. 

 

Det är ensamheten i det tomrum som personen lämnar efter sig. Det är ensamheten i den egna sorgen.

 

Vem kan och vill jag anförtro mig till med mina känslor och tankar kring detta?

Sorgegruppen är en samtalsgrupp där studenter får möjlighet att berätta sin berättelse och lyssna till andras utifrån en beprövad samtalsmodell i fem steg. 

Vi ses vid fem tillfällen, 90 minuter, via nätet. Vi har märkt att vi har det som nät-träff är hjälpsamt då du kan välja själv att skapa en trygg och lugn miljö i hemmet och det minskar stressen att få ihop det tidsmässigt samt möjliggör studenter från olika campus att kunna vara med smidigt.

Hösten -22 startar gruppen måndag 21 nov 18:30-20:00 och samlas 5 måndagar i rad för att avslutas 19 dec.

Det är gratis att delta, men man anmäler sig genom att "köpa" en biljett via länk nedan för 0 kr.

Senaste dagen för anmälan är 17 nov.

 

Samtalen leds av studentpräst/pastor och samt medarbetare från studenthälsan,  deltagarna turas om att berätta och lyssna.

Vi lovar varandra att det som sägs i gruppen stannar där.

 

Tema för de olika samlingarna.

  1. Beskriv personen du förlorat som den var när den var frisk, och er relation.

  2. Beskriv personens sjukdomsförlopp & sjukdom, tiden strax innan hen avled.

  3. Hur var tillfället när personen dog, och dina erfarenheter kring det för dig.

  4. Hur var begravningen, avskedet, tiden efter av sorg.

  5. Vad har personen betytt för dig, vad bär du med dig vidare, hur går du vidare?

 

Ordning för sorgegruppen

* Deltagarna visar respekt för varandra genom att lyssna uppmärksamt utan att avbryta.

* Deltagarna låter det som sägs i gruppen stanna i gruppen, vi delar inte det med andra.

* Deltagarna kommer i utsatt tid och behöver vara inställd på att vara med vid gruppens samtliga samtalstillfällen.


 

Har du några fler frågor så får du gärna kontakta Anders Facks eller Charlotta Milde, se kontaktinfo www.kpu.nu/kontakta-oss ,

https://liu.se/medarbetare/chami73

 

ANMÄLAN SKER VIA DENNA LÄNK   https://www.kpu.nu/events-1/sorgegrupp-ht-22