top of page
Namnlös design (11).png

PROGRAM

Program

Behöver du komma i kontakt med någon av oss i planeringsgruppen så klicka här.

Måndag

Konferensen hålls under dagtid på Campus Valla, Studenthuset.

https://goo.gl/maps/i1TrvrAeznUiQX3g6

10:45- 11:45 Incheckning vid "sitt-trapporna", innanför entrén till studenthuset. (leta efter Universitetskyrkans roll-up)

11:30-12:30 Lunch på restaurang Zodiaken, då får en lunchbiljett vid incheckningen till konferensen.

12:30 Inledning. Sal SH62

 

13:00 Pass 1. Professor Stefan Johnsson:

”Migration av människor och ideér”.

 

14:00 Paus.

 

14:10 Pass 2. Professor Joel Halldorf: 

”Migration av människor och ideér”.

 

15:10  Fika.

 

15:40  Avresa mot centrum, incheckning hotell.

 

17.00 Bön och lovsångsmässa i ekumenisk anda, i Domkyrkan.

 

18:30 Sittning på Restaurang Merwha

 

21:00 Fri lek.

 

Natt

 

Tisdag  

Tisdagens samlingar hålls till största delen på Campus US, vid universitetssjukhuset.

07:30 (eller när man behagar) Frukost på hotellet.

 

8:45 Morgonbön i gamla Baptistkyrkan (Equmenia, samma hus som Babettes, ingång från Klostergatan).

 

9:30 Pass 1. Besök från Studenthälsan, Lika-villkor samordnare, studentrepresentant.

"Hur mår studenterna? Hur mår minoriteterna?"

Sal: Belladonna, campus US.

10:30 Fika.

 

11:00 - 12:00 Pass 2. Biträdande professor Katarina Kågedal:

"Hållbar student/SORKK- verktyg för att bemöta och prata om psykisk ohälsa."

Sal: Belladonna, campus US.

12:00-13:00 Lunch på Bistro Mejeriet.

 

13:30 Pass 3. Teol dr Ryszard Bobrowicz:

"Bönerumets vara eller icke vara på campus, när är religion en tillgång och när är den ett hot?"

Sal: Valeriana

 

14:15 Paus.

 

14:30  Pass 4. Generalsekreterare Sofia Camnerin:

"Kyrkans närvaro på det öppna fältet".

Sal: Valeriana

15:15 Fika.

 

15:30 - 17:30 pass 5. Överläggningar, årsmöte, samtal i “kyrkogrupper”.

Sal: Valeriana samt Salix

17:30 Middag på hotellet (Serveras fram till 19:00).

 

18:30 Livsviktigt i Domkyrkan (frivillig närvaro) Per Jensen:

“Djurens känslor och vår känsla för djur”.

 

20:00 Mässa i Domkyrkan (ingår i vår konferens).

 

21:00 Irländsk afton på Creek Street, livemusik av “Prästen och hans vänner”.

 

Natt

 

Onsdag 

Onsdagens samlingar hålls i Equmeniakyrkan, Drottningg. 22 

07:30 (eller när man behagar) Frukost på hotellet.

 

8:45 Morgonbön i Equmeniakyrkan.

 

9:15 -10:30 Lokala exempel från Umeå, Uppsala, Jönköping och Lund,  “Så här är vi närvarande på campus”.

 

10:30 Fika.

 

10:45 Gemensam övning, vad gör vi med det här?

11:30 -12.00 Sändning. 

 

12:00 Lunch. (Den sista måltiden… tillsammans för den här gången)

bottom of page