Namnlös design (11).png

PROGRAM

Program

Ett ännu mer detaljerat program, med platser  samt resterande talarlista publiceras här i början av hösten. Rubriker för seminarierna kan komma att justeras.

Måndag

 

11:30-12:30 Lunch.

 

12:30 Inledning.

 

13:00 Pass 1. Professor Stefan Johnsson:

”Migration av människor”.

 

14:00 Paus.

 

14:10 Pass 2. Professor Joel Halldorf: 

“Migration av ideer”.

 

15:10  Fika.

 

15:40  Avresa mot centrum, incheckning hotell.

 

17.00 Bön och lovsångsmässa i ekumenisk anda, i Domkyrkan.

 

19:00 Finstittning.

 

21:00 Fri lek.

 

Natt

 

Tisdag  

 

07:45 (eller när man behagar) Frukost på hotellet.

 

8:45 Morgonbön i en av kyrkorna i centrum.

 

9:30 Pass 1. Besök av Studentkåren, kristna studentföreningen samt  “Lika villkor”-arbetet vid LiU:

"Hur mår studenterna? Hur mår minoriteterna?"

 

10:30 Fika.

 

11:00 - 12:00 Pass 2. Biträdande professor Katarina Kågedal:

"Hållbar student/SORKK- verktyg för att bemöta och prata om psykisk ohälsa."

 

12:00-13:00 Lunch. 

 

13:30 Pass 3. Teol dr Ryszard Bobrowicz:

"Bönerumets vara eller icke vara på campus, när är religion en tillgång och när är den ett hot?"

 

14:15 Paus.

 

14:30  Pass 4. Generalsekreterare Sofia Camnerin:

"Kyrkans närvaro på det öppna fältet".

 

15:15 Fika.

 

15:30 - 17:30 pass 5. Överläggningar, årsmöte, samtal i “kyrkogrupper”.

 

17:30 Middag på hotellet (Serveras fram till 19:00).

 

18:30 Livsviktigt i Domkyrkan (frivillig närvaro) Per Jensen:

“Djurens känslor och vår känsla för djur”.

 

20:00 Mässa i Domkyrkan (ingår i vår konferens).

 

21:00 Irländsk afton på Harrys, livemusik av “Prästen och hans vänner”.

 

Natt

 

Onsdag 

 

7:00- 8:00 Frukost  

 

8:45 Morgonbön.

 

9:15 -10:30 Lokala exempel från olika orter, “Så här är vi närvarande på campus”.

 

10:30 Fika.

 

10:45 Gemensam övning, "case study".

11:30 -12.00 Sändning. 

 

12:00 Lunch. (Den sista måltiden… tillsammans för den här gången)